تاییده مراجع موسسه عترت معصومین به منظور تامین هزینه های مربوط به ایتام سادات و امور آنها از محل خمس و خصوصاً سهم سادات، اقدام به کسب اجازه و دریافت تاییده مراجع عظام نمود و تاکنون از سه مرجع بزرگوار آقایان آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مظاهری، تاییدیه لازم را دریافت نمود. مراجع […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...