واحد مشارکت های مردمی

 واحد مشارکت های مردمی همیاران نیک اندیش خیرخواه، ضمن الگو قراردادن مصادیق احادیث گوهربار اهل بیت (ع) در خصوص سفارش کمک به ایتام، با پرداخت مبلغی دلخواه، می توانند با گره گشایی از مشکلات کودکان بی سرپرست و یتیم سادات، نور امید و زندگی بهتر را برای ایشان به ارمغان بیاورند؛ این کار با تکمیل …

واحد مشارکت های مردمی ادامه »