امور مالی این موسسه وابسته به هیچ ارگانی نمی باشد و بودجه موسسه نیز از طریق کمک های اعضاء هئیت امناء و مشارکت های مردمی تامین می شود . از آنجایی که مشترکین و نیک اندیشان ارجمند به عنوان حامیان کودکان یتیم و بی سرپرست ایتام سادات، کمک های نقدی و غیر نقدی خود را […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...