اعضای اصلی هیات مدیره: مصطفی حجه فروش، سیدمحمد حنایی ، حسین آذین، عبدالرضا یوسفیان، محمدجواد صدق، فاطمه دهقانپور، منصوره زائری، بهرام راستی، سعید زائری، علیرضا نریمانی، فریبا نیلچیان اعضای علی البدل هیات مدیره: حمید عباسی و محمدرضا واعظ شوشتری بازرس اصلی : سیدمرتضی میرلوحی علی البدل بازرس: رضا طیب نیا

اعضای هیات امنا مصطفی حجه فروش عزیزاله رحیمی حجه الاسلام مهدی گرجی سعید زائری اصفهانی سید محمد سید حنایی اصغر زاهدی حجه الاسلام منصور لقائی حمید زائری اصفهانی حسین آذین حسین سیلانی محمد گل احمر پروین کلباسی رسول ابریشم کار حسین سیدنا جمال ملک نائینی مریم ابوشهاب اسکندر پیر مرادیان محمود شریعتی نصرآبادی جواد محسن […]

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...