همیاری غیر نقدی

روشهای همیاری غیر نقدی
  • اهدای جهیزیه
  • نذورات مرغ و گوشت
  • اقلام سبد ارزاق
  • لوازم ضروری زندگی
  • لوازم منزل مستعمل مطلوب
  • پوشاک (کفش و لباس)